Cargobull Finance
 

Polityka prywatności CBF

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Cargobull Finance sp. z o.o. („CBF”)

Twoje dane osobowe są dla nas ważne. Niniejsza Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych opisuje standardy, według których CBF zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności: klientów, vendorów, dealerów, usługodawców.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla całej grupy kapitałowej, do której należy CBF, jest Marjolein van Hellemondt-Gerdingh ( ochronadanych@dllgroup.com ).

 

Pobierz Informację o sposobie przetwarzania danych osobowych przez CBF. 

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych przez CBF

 

 
 

Cargobull Finance