Cargobull Finance
 

Obsługa umów

 

ZMIANY W UMOWIE - przydatne formularze:

Wniosek o zmianę danych teleadresowych i prawnych

  Wniosek o zmianę harmonogramu płatności rat leasingowych

  Wniosek o podnajem osobie trzeciej

  Wniosek o terminowe/przedterminowe rozliczenie lub wyłączenie przedmiotu z umowy leasingu/pożyczki

  Wniosek o wydanie opinii o współpracy

Kontakt

E-mail dzial.operacji@cargobullfinance.com
Tel. +48 22 279 47 74
Fax +48 22 279 47 04
Poczta Cargobull Finance Sp. z o.o.
Gdański Business Center, Budynek C
ulica Inflancka 4B
00-189 Warszawa

 

SPRAWY DOTYCZĄCE POJAZDU:

Wymiana pozwolenia czasowego

Po upływie 14 dni od dnia rejestracji pojazdu prosimy o przysłanie:

 • pozwolenia czasowego, do oddziału Cargobull Finance w Ołtarzewie na adres korespondencyjny: ul. Poznańska 339 05-850 Ożarów Mazowiecki
  celem wymiany na stały dowód rejestracyjny.

Odebranie dowodu zatrzymanego przez Policję

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję prosimy o przysłanie:

 • oryginału pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego, wydanego przez Policję
 • oryginału zaświadczenia wydanego przez stację diagnostyczną, potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu

Duplikat tablicy rejestracyjnej, duplikat dowodu rejestracyjnego

W przypadku konieczności wyrobienia duplikatu tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego prosimy o przesłanie do Administracji Sprzedaży spółki Cargobull Finance Sp.z o o:

 • dla duplikatu tablicy rejestracyjnej:
  • drugiej tablicy rejestracyjnej (jeśli jest)
  • dowodu rejestracyjnego
  • oświadczenie Klienta o zagubieniu bądź zniszczeniu tablicy rejestracyjnej z prośbą o wyrobienie nowej
 • dla duplikatu dowodu rejestracyjnego:
  • aktualne badanie techniczne

Przydatne formularze:

Oświadczenie Klienta o zagubieniu bądź zniszczeniu dowodu

Kontakt

E-mail marcin.swaczyna@cargobullfinance.com lub
magdalena.kimon@cargobullfinance.com
Tel. +48 22 733 53 85
Kom. +48 691 400 818
Poczta Cargobull Finance Sp. z o.o.
ul. Poznańska 339
05-850 Ożarów Mazowiecki
Ołtarzew/k. Warszawy

 

 
 

Cargobull Finance