Cargobull Finance
 

Oferta finansowania

Kiedy realizujesz zakup, musisz zdecydować, czy używać gotówki, wziąć kredyt bankowy lub wybrać inną formę finansowania. Cargobull Finance pomoże Ci dokonać wyboru sposobu finansowania, który jest specjalnie dostosowany do Twojej floty pojazdów i do danej sytuacji.

Nasi Klienci mogą wybierać spośród zróżnicowanych form finansowania:

 • finansowanie w PLN oraz denominowane w EUR lub spłacane w EUR
 • opłata wstępna od 0% do 45%
 • raty równe, malejące, sezonowe
 • okres leasingu: od 24 do 72 miesięcy (przy czym warunki standardowe obejmują okres od 24 do 60 miesięcy dla wszystkich walut)
 • finansowanie z zastosowaniem stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu)
 • finansowanie z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej (wysokość rat leasingowych zmienna, w zależności od kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym - np.: WIBOR 1M, EURIBOR 1M)
 • leasing Cargobull z maksymalnym wykupem i minimalną opłatą
 • leasing Cargobull zawierający podatek i ubezpieczenie w opłacie


Oferujemy:

 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy
 • pożyczkę
  • krótszy okres finansowania
  • Klient staje się właścicielem przedmiotu zakupionego z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki
  • możliwość spłaty pożyczki w dowolnym momencie
  • zwiększenie kosztów uzyskania przychodu o amortyzację zakupionego przedmiotu
  • większą swobodę w dysponowaniu przedmiotem
 • wynajem długookresowy/leasing pozabilansowy


Nasza oferta jest skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osób fizycznych, spółek prawa handlowego.

 
 

Cargobull Finance